Att välja HR- och lönesystem – förutsättning för en feministisk arbetsplats

Varför är human resources en viktig faktor för en jämställd arbetsplats? Och hur ska företaget kunna frigöra mer tid för sina HR-ansvariga. Vi försöker besvara dessa frågor.

Allt fler kvinnor i Sverige startar egna företag. En utveckling inger ett hopp om en mer jämställd framtid, och om att fler kvinnor vågar följa sina drömmar. Skälen att starta eget är många: mer frihet att planera din tid, känslan av att jobba för din egen skull, och nöjet av att jobba med något du verkligen brinner för. Men vilka farthinder kan du behöva ta dig över på vägen? Nyrekrytering, tidsrapportering och löneutbetalning kan lätt, och helt i onödan, bli tidskrävande sysslor. Därför kan det vara en bra idé att hitta teknologiska lösningar för att dessa processen att flyta på bättre. Den typen av hjälpmedel kan du, till exempel, hitta på ställen som: https://aditro.com/sv/.

Human resources – viktigare än någonsin

I ljuset av fjolårets rörelse, och de problem på arbetsplatser som den synliggjorde, är frågan om human resources en som borde vara viktig för alla feminister. Den som jobbar med personalfrågor på ett företag kan ofta utgöra ett viktigt stöd för den som känner sig felaktigt behandlad. Det kan också vara nämnvärt att majoriteten av dem som jobbar med human resources är kvinnor. Men hur ska er HR-ansvarige kunna finna tid till problemen, om denne drunknar i pappersarbete. Ett automatiskt system för detta kan hjälpa nya kvinnliga företagare.

En smart feminist använder sig av teknikens alla nya hjälpmedel för att skapa en arbetsplats som är tryggare, effektivare och mer jämställd. Digitalisering och automatisering av vissa administrativa sysslor frigör mer tid för den HR-ansvariga på ert företag till personligt bemötande, personalutveckling och konflikthantering.

Automatiseringen av det administrativa arbetet gör med andra ord inte en mänsklig arbetskraft inom human resources överflödig – tvärtom: den understryker och påminner oss om den sanna anledningen till varför det behövs. Med detta sagt är det viktigt att jobbet går till rätt person, någon som kan bemöta människor på ett bra sätt, och som är utbildad i jämställdhetsfrågor. Om du vill höra exempel på misslyckade HR-situationer kan du titta på videon nedan:

Effektiv frakttjänst ger konkurrensfördelar

E-handeln är den mest växande handeln just nu. Hemelektronik är det vi klickar hem mest, men e-handeln med begagnade varor ökar också stort. Det finns ett enormt stort utbud på internet och det tar bort avståndet mellan stad och landsbygd. Att starta en verksamhet utan att inkludera e-handel menar de flesta är ekonomiskt självmord. Men det finns också bra och dålig bedriven e-handel. Lyckad e-handel heter effektiva frakttjänster.

E-handeln är den handel som bedrivs via nätet. Konsumenten kan nu genom ett litet knapptryck beställa hem varor från hela världen. För många företag och start-ups innebär det här enorma kostnadslättnader i form av att man nu kan planera bort att ha en central lokal på marken. Dock ska man inte lura sig till att tro att det är guld och gröna skogar;  konkurrensen på e-handelsmarknaden är enorm. Man tävlar om att synas på Google och att erbjuda de smartaste fraktlösningarna. Genom Shiplink kan du skicka företagspaket enkelt och de erbjuder också kundtjänst.

Konsumenten vill ha varan snabbt, billigt och effektivt

Svenskarna spenderar mer än 80 miljarder kronor på e-handel. Det bekräftar även expressen. Det man föredrar med e-handel är förstås tillgängligheten, utbudet och att du så överskådligt kan jämföra priser. Dock börjar allt fler ställa höga krav även på transporten. Den ska gärna ske så snabbt som möjligt, och många betraktar expressleverander som standard och förväntar sig det från ett företag.

konkurrensverket kan du läsa om att man även där bekräftar internet som en särskilt effektiv plats för att nå fler kunder jämfört med traditionella försäljningsmetoder. Tillverkarna av en produkt kan dock själva reglera hur mycket de vill ska säljas offline och online. Exempelvis kan kunderna föredra att köpa kosmetikaprodukter i butik, eftersom man vill ha en viss yrkeskompetens hos den som säljer men även testa produkten i butiken.

Vill man ha en framgångsrik business måste man alltså fundera på i vilken utsträckning man kan befinna sig på internet och hur mycket som fortfarande måste ske i de traditionella försäljningsplatserna. Men nästan alla är överens om att en verksamhet inte överlever om den inte har någon exponering online alls. Vad som däremot gör gällande är att en verksamhet som finns online men erbjuder ineffektiva transportmetoder inte kommer överleva särskilt länge. Vill man lyckas bör man därför väga budgeten.

Lönekartläggning kan ge mer jämställda löner

Kvinnor och män har länge tjänat olika, på kvinnors bekostnad. För samma arbete dessutom. Det är hög tid att detta förändras och att företag gör satsningar för att kunna göra löner mer jämställda.

Genom lönekartläggning med PIHR skulle företag kunna kartlägga sina löner och satsa på en mer jämställd lönefördelning. För faktum är att män idag fortfarande idag tjänar mer än kvinnor i snitt – trots samma yrke och utbildning eller annan erfarenhet. Det är ingen nyhet, men kön är inget som ska skilja löner åt.

Så ser löneskillnaderna ut nu enligt rapport

Enligt Medlingsinstitutets årliga rapport har löneskillnaderna mellan kvinnor och män nu mindre än det varit tidigare. Enligt institutet är lönegapet 4,3 procent, som beror på att kvinnor och män finns i olika yrken. Men enligt tidigare rapport så ska skillnaderna vara 12 procent. Frågan är om detta verkligen förändrats till det bättre. Det är något man får hoppas helt enkelt, såhär har det set ut tidigare:

“Lönegapet mellan kvinnor och män är 12 procent och kvinnor jobbar gratis 58 minuter om dagen, enligt årets siffror från Sveriges kvinnolobby, skriver Metro i en artikel.

Enligt vissa är nya siffror tveksamma

De nya siffrorna är tveksamma, hävdar vissa. I en artikel från Svenska Dagbladet, skriver man om nya beräkningar som gjorts av en expertgrupp som kallar sig lönelotsarna. De menar på att lönegapet ska vara betydligt större än 4,3 procent. Deras siffror visar till exempel på att kvinnor har hela 14 procent lägre lön i kvinnodominerade yrken än i andra yrken. Detta kan bero på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns, vilket det måste bli ändring på, igår.

 

Hur är det att jobba i en mansdominerad bransch?

Trots ett ständigt jobb mot jämställdhet så finns det branscher i Sverige som är starkt uppdelade mellan könen. Männen dras gärna till arbeten såsom snickare och elektriker medan kvinnor tenderar att arbeta inom vårdyrken. Det finns därmed branscher som är starkt mansdominerade respektive starkt kvinnodominerade.

Om du som kvinna sökt ett byggföretag eller liknande, trots att det tillhör en mansdominerad bransch, så är du faktiskt ganska unik. Det är nämligen mycket ovanligt att kvinnor väljer att arbeta i de traditionella mansjobben, men det finns naturligtvis en liten andel som gör det. Hos https://sectoralarm.se/jobb/ har det med åren blivit mer jämställt, något som det är viktigt att jobba för idag.

Mansdominerade branscher

År 2016 genomförde SCB en undersökning över vilka yrken som hade den högsta andelen män. På första plats hittades bland annat snickare och träarbetare samt VVS-montörer med hela 99% män. Inom branschen för installations- och serviceelektriker fanns 98% män, motorfordonsmekaniker och -reparatörer var 97%, underhållsmekaniker- och maskinreparatör 95% samt lastbilschaufför 94%. Detta är alltså mansdominerade branscher med mellan 1 – 6% kvinnor. Där kvinnorna däremot dominerar är bland annat som medicinska sekreterare, vårdadministratörer och förskollärare, enligt Metro.

En kvinna som bryter mönstret

“Att man höjer sina döttrar och säger att det är klart att du kan. Jag har ju klivit ur den här normen och jag önskar att det inte skulle vara så”, säger Isabelle Lundberg. som SVT Nyheter skriver om.

En av de kvinnor som bryter mönstret är Isabelle Lundberg. Hon har valt att arbeta som byggnadsarbetare och då mer specifikt som plattsättare. Enligt henne kan det ibland vara jobbigt att arbeta inom en mansdominerad bransch och ibland  hon tappar självförtroendet. Hon menar dock att det inte har något att göra med hennes manliga kollegor, som alltid har behandlat henne väl, istället är det kunderna som hon jobbar hos som kan vara lite skeptiska över om hon kan utföra jobbet – just för att hon är kvinna.

Starkare konkurrens inom marknadsföring online

Konkurrensen tätnar inom digital marknadsföring och nu börjar byråernas kunder att förvandlas till deras konkurrenter. Samtidigt är intresset fortsatt högt att utbilda sig till digital marknadsförare, både på universiteten och på egen hand via olika gratis kurser.

Millstone Group är en av den moderna tidens mediebyråer som tidigt satsade på marknadsföring på nätet i dess sanna mening, och nu börjar övriga marknaden att komma ikapp. Så pass mycket att byråernas egna kunder nu börjar komma in i gamet själv även dem. Det är något som tydligt syns i hur man alltmer lämnar anlitandet av digitala konsulter bakom sig för att i stället flytta kompetensen inhouse. Något som Dagens Media till exempel skriver om är att detta framförallt syns inom den traditionella reklambranschen där vad man kallar Inhousebarometern visar att närmare 35 procent av de inhouseavdelningar som finns också planerar att utöka sin verksamhet. Likaså har intresset för gratisutbildningar inom det digitala ökat markant och i ett samarbete mellan Google, Stockholms Stad, Arbetsförmedlingen och Almi kommer man nu att slå upp portarna för Digitalakademin Stockholm

Lära sig digital marknadsföring

Det finns ett flertal olika sätt att lära sig digital marknadsföring på. Till exempel är det vissa av de digitalt inriktade byråerna som länge gått i bräschen för transparens och utbildning inom sitt eget område och även Google erbjuder kurser i hur man ska gå tillväga för att synas bättre i deras sökmotor. Nu vill inte Stockholms Stad vara sämre, vilket ComputerSweden skriver om, och därför slår man upp portarna till Digitalakademin Stockholm som just ska erbjuda gratis utbildningar i digital marknadsföring, digitala vardagskunskaper och även i innovation. På agendan står bland annat att öka kompetensen om det digitala hos stockholmarna och därför erbjuds en rad olika kurser i olika nivåer, så att alla som vill ska kunna delta och lära sig både digital marknadsföring och affärsutveckling samt även kunna bättra på sina digitala vardagskunskaper. Ett annat liknande utbildande projekt finns även för seniorer vilket är något som arrangören Seniornet stor bakom, men här handlar det mest om att lära ut det grundläggande till pigga pensionärer. Därför handlar det projektet mest om att lära sig grunderna på internet, såsom att skapa ett Facebook-konto eller köpa tågbiljett online, snarare än att lära sig marknadsföra, vilket går att läsa mer om hos Dagens Nyheter.

Tips till dig som vill lära dig mer om digital marknadsföring

 • Fråga din byrå – har du en transparent, modern mediebyrå så ska det inte vara något problem att få mer information om hur de arbetar så att du själv kan bidra till deras arbete i nästa skede.
 • Gå kurser – det finns flertalet kurser att gå inom både SEM och SEO, bara du ser efter. Till exempel kan det vara intressant att gå Googles egna utbildningar.
 • Läs mer på fritiden – det finns även en hel del bra information på nätet att ta del av, såsom bloggar dedikerade till just digital marknadsföring av olika slag och massor av tidningsartiklar.

Expandera ditt företag eller inte?

Är du en egenföretagare som står i valet mellan att stanna upp utvecklingen av ditt företag eller fortsätta expandera? Att vidare tillåta sitt företag att växa kan bära med sig en gynnsam utveckling för ditt företag – men det kan också leda till katastrofala följder.

Vad bör du veta innan du funderar på att expandera?

Om du är i processen av att vidareutveckla ditt företag kan du redan en del om att driva företag. Om du behöver en checklista kommer här kort information om var du förväntas vara och veta i ditt företagande innan du tar steget att expandera ditt företag ytterligare.

Du har hittat din affärsidé. Du står inte längre och gräver, utan vet var du vill komma och hur du ska komma dit – med andra ord; affärsplanen är skriven. Målgruppen är sedan länge kartlagd och du har hittat vilka kanaler du vill använda dig för att nå ut till dem.

Expandera – vad nu?kontor-2

I processen av att expandera kan det ske att du behöver hitta större lokaler för ditt företag eller om du utvecklar ditt företag i en ny stad kan behöva hitta en helt ny lokal. Hos www.apartment.se finns det flera möjligheter för ditt företag att hitta ett nytt kontor. När du söker en ny lokal kan du till exempel behöva hjälp med att finna:

 • Företagslägenheter
 • Företagsbostäder
 • Smidig uthyrningsprocess

Tips inför framtiden

Innan du väljer att expandera ditt företag kan du bestämma dig för att göra följande innan du anställer fler personer, hyr ett större kontor eller flyttar din verksamhet till en ny stad. Först och främst vill du vidare utveckla din produkt och/eller tjänst efter kunden. Tänk alltid för vilka det är du arbetar för, så be dina kunder om råd om hur du kan arbeta mer effektivt mot dem. Ytterligare tips hittar du på den här hemsidan.

Våga

I följande artikel förklaras vikten av att kasta sig ut i det okända. Ibland blir vi människor så pass trygga i vår vardag varför vi inte ger oss ut på okänt vatten. Tyvärr leder det ofta till att vi endast står och stampar. Om du är i fasen av att vidare utveckla ditt företag men inte riktigt känner att du vågar kan du vilja surfa in på ovannämnda hemsida och se om du kan lära dig något nytt om dig själv.

Rekrytera ny chef

Det finns fler än ett sätt att hitta och rekrytera en ny chef på – antingen genom att befordra någon internt eller hitta en ny person externt, men oavsett vilken typ av rekrytering man väljer att göra finns flera saker att tänka lite extra på.

intervju-arbeteI en omorganisering eller annan typ av förändring på en arbetsplats kan det vara dags att tillsätta en nya chef, något man kan göra på en rad olika sätt. Men under tiden som man letar efter den nya personen kan det vara bra att ha en tillfällig tillförordnad chef på plats och sådana kan man faktiskt ta in utifrån. Ett företag som specialiserat sig just på att tillhandahålla chefer som arbetar på projektbasis vid dessa tillfällen är Forte Executives som har hemsidan www.forteexecutives.se/. Så innan man drar igång en stor rekryteringsprocess kan det vara värt att ta hjälp av dem och sedan dra igång det verkliga rekryteringsarbetet – men hur rekryterar man in en ny chef?

Så kan du rekrytera ny chef

Det finns många sätt att anställa en ny chef på. Antingen kan man göra som Google gjorde när de tillsatte sin nya VD Anna Wikland och det är genom att rekrytera internt från egna företaget. Hur Google gjorde detta är något som man kan läsa mer om hos tidningen Resumé som skriver om detta. Andra sättet är att hitta en chef utifrån och då kan man ta hjälp av tidningen Chefs guide i ämnet just hur man rekryterar en person till en chefsposition och vad man då bör tänka på. Det är också något som Affärsvärlden listat en checklista för där man bland annat tar upp hur man avslöjar lögnaren, hittar kandidater och hur man kan använda olika tester för att se om personen man träffat på intervjun faktiskt kan axla rollen.

I videon nedan har Svenskt näringsliv intervjuat några företag för att höra hur de tänker kring rekrytering, och deras tips kan också vara bra att ta till sig:

Vanligt med dålig arbetsmiljö på kontor

startup-photos-largeAnställda på kontor har i allt större utsträckning om dålig arbetsmiljö vilket leder till sämre arbete och hälsa. Hög ljudnivå, buller, dålig utrustning och otrivsel i miljön är flera viktiga faktorer som ledning bör ta hänsyn till på kontor och kontorslandskap. Både anställda och ledning har ett ansvar i frågan.  

Allt fler arbetsplatser har dålig arbetsmiljö. På Landstinget i Uppsala har det nu blivit så dåligt att skyddsombudet tagit till åtgärder, enligt en artikel från Sveriges Radio. På kontor, oavsett om det gäller öppna kontorslandskap eller inte, visar det sig allt oftare att anställda är missnöjda med arbetsmiljön. Att arbeta på kontor kan vara krävande på många sätt och vis, och det viktigaste är att man trivs med omgivning och kan koncentrera sig på att utföra sitt arbete på bästa sätt, utan distraktioner. Det finns således flera saker för ledning och beslutande instanser att jobba med för att kontoret ska vara en bra plast för de anställda, och det gäller att ställa krav på sin arbetsplats.

Inredning och hjälpmedel

Det är faktiskt viktigare än man kan tro. På varje kontor bör det finnas lämpligt material och utrustning för alla, kontorsvaror från Kontorsgiganten är ett exempel på sådana saker. Dessutom är det viktigt att inredningen är snygg och minskar ljud- och bullernivån. Att ha mycket tyg och skärmar runt skrivbordsplatser är extra viktigt i öppna kontorslandskap. Växter ger en mer trivsam och levande miljö som inspirerar. Färgerna på kontoret är viktiga, olika färger kan ha olika inverkan på välmående och koncentration. Exempel på bra färger:

 • Vitt
 • Grönt
 • Orange
 • Gult
 • Andra färger i ljusa nyanser

Att ställa krav och ta ansvar för egen hälsa

Men trivsamhet och välmående på kontoret handlar inte bara om vad som finns till hands, det handlar också om att man som anställds ska våga och kunna säga till och kräva åtgärder om det finns brister. Med arbetsmiljölagen som stöd kan man faktiskt ställa ganska höga krav på arbetsmiljö och arbetsgivare, skriver Metro. Men man har också ett eget ansvar för sitt välmående. För mycket stillasittande på fritiden är förödande för hälsan, speciellt om man har ett stillasittande arbete som kontorsjobb.

Mindre pension för vissa grupper

Kvinnor, egenföretagare och utrikesfödda riskerar att få otroligt låg pension och Pensionsmyndigheten går nu ut och varnar dessa grupper och försöker få dem på rätt väg med hur man kan göra för att påverka sin pension. Många pensionärer idag lever även under fattigdomsgränsen. 

386007-lovely-senior-coupleVi har i tidigare artikel skrivit om hur man kan ta tag i sitt liv och i sina drömmar genom att starta upp en verksamhet som man tror på. Men, det finns även mycket man måste komma ihåg för att det ska bli så bra som möjligt på årens höst. Många väljer att alltid se pensionen som något avlägset, långt bort som man om ett tag kommer att ta tag i. Att göra så är att göra sig en otjänst, speciellt om man hör till de grupper som är mest utsatta: kvinnor, egenföretagare och utrikesfödda.

Många investerar istället för lön

I en artikel från sr.se går det att läsa att om man som egenföretagare gör investeringar istället för att ta ut lön samt skjuter upp sin pensionsförsäkring så riskerar man att få en mer knaper ålderdom.

“I början vill man kanske investera eller nyanställa i sitt företag, och så går det kanske fem år innan man börjar pensionsspara och det kan göra ganska stor skillnad för slutpensionen.”

Ett bra och enkelt tips är att man mer aktivt håller koll på sin pension för att få mer koll och trygghet. kanske kan man redan nu planera en långresa ute i världen när man ska gå i pension för att man sak ha något att spara till.

Kvinna ny chef på Google

Googles nya Sverigechef heter Anna Wikland och tar över spakarna från Anders Berglund som avgick som Sverigechef efter knappa två år på posten – kul!

Under hösten i fjol meddelades att Anders Berglund valt att lämna sin position som Sverigechef på Google efter mindre än två år och därefter var sökandet efter en ny chef i full gång. Som tur var hade man lyckats rekrytera bra en gång tidigare då man 2014 anställde Anna Wikland som fram tills nu arbetar som ansvarig för Googles kunder inom handel och telekom. Dessförinnan har hon arbetat både som VD och som försäljningschef och får nu axla ansvaret som Sverigechef, skriver Resumé. En post hon är oerhört glad över att få, berättar hon i ett pressmeddelande. Och det hon mest ser fram emot i sin nya position är att dels få fortsätta jobba med Googles duktiga team av medarbetare och har förhoppning om att göra teamet ännu bättre. Hos säger även att hon är intresserad av att fortsätta arbeta med att dra Googles digitala utveckling framåt samtidigt som hon också får hjälpa företag i Sverige att lyckas med den digitala utvecklingen – något vi till exempel tipsat tidigare går att göra med just Googles verktyg. Vilket du kan läsa mer om genom att klicka här.

Google, en bra arbetsgivare

På frågan som ställs om vad Anna Wikland anser vara vad som utmärker att just arbeta på Google svarar hon hur mån Google som arbetsgivare är om sina medarbetare. Något som märks av hur varm och härlig arbetskultur man har på arbetsplatsen exempelvis, menar hon. Och något som verkligen utmärker detta kan exemplifieras av att Anna Wikland faktiskt fått chefstjänsten trots att hon fortfarande är på mammaledighet, hon kommer med andra ord inte att tillträda sin nya position riktigt än – först i april kommer hon att tillträda, och det om något berättar om hur Google är att ha som arbetsgivare!

« Äldre inlägg