Att välja HR- och lönesystem – förutsättning för en feministisk arbetsplats

Varför är human resources en viktig faktor för en jämställd arbetsplats? Och hur ska företaget kunna frigöra mer tid för sina HR-ansvariga. Vi försöker besvara dessa frågor.

Allt fler kvinnor i Sverige startar egna företag. En utveckling inger ett hopp om en mer jämställd framtid, och om att fler kvinnor vågar följa sina drömmar. Skälen att starta eget är många: mer frihet att planera din tid, känslan av att jobba för din egen skull, och nöjet av att jobba med något du verkligen brinner för. Men vilka farthinder kan du behöva ta dig över på vägen? Nyrekrytering, tidsrapportering och löneutbetalning kan lätt, och helt i onödan, bli tidskrävande sysslor. Därför kan det vara en bra idé att hitta teknologiska lösningar för att dessa processen att flyta på bättre. Den typen av hjälpmedel kan du, till exempel, hitta på ställen som: https://aditro.com/sv/.

Human resources – viktigare än någonsin

I ljuset av fjolårets rörelse, och de problem på arbetsplatser som den synliggjorde, är frågan om human resources en som borde vara viktig för alla feminister. Den som jobbar med personalfrågor på ett företag kan ofta utgöra ett viktigt stöd för den som känner sig felaktigt behandlad. Det kan också vara nämnvärt att majoriteten av dem som jobbar med human resources är kvinnor. Men hur ska er HR-ansvarige kunna finna tid till problemen, om denne drunknar i pappersarbete. Ett automatiskt system för detta kan hjälpa nya kvinnliga företagare.

En smart feminist använder sig av teknikens alla nya hjälpmedel för att skapa en arbetsplats som är tryggare, effektivare och mer jämställd. Digitalisering och automatisering av vissa administrativa sysslor frigör mer tid för den HR-ansvariga på ert företag till personligt bemötande, personalutveckling och konflikthantering.

Automatiseringen av det administrativa arbetet gör med andra ord inte en mänsklig arbetskraft inom human resources överflödig – tvärtom: den understryker och påminner oss om den sanna anledningen till varför det behövs. Med detta sagt är det viktigt att jobbet går till rätt person, någon som kan bemöta människor på ett bra sätt, och som är utbildad i jämställdhetsfrågor. Om du vill höra exempel på misslyckade HR-situationer kan du titta på videon nedan: