Effektiv frakttjänst ger konkurrensfördelar

E-handeln är den mest växande handeln just nu. Hemelektronik är det vi klickar hem mest, men e-handeln med begagnade varor ökar också stort. Det finns ett enormt stort utbud på internet och det tar bort avståndet mellan stad och landsbygd. Att starta en verksamhet utan att inkludera e-handel menar de flesta är ekonomiskt självmord. Men det finns också bra och dålig bedriven e-handel. Lyckad e-handel heter effektiva frakttjänster.

E-handeln är den handel som bedrivs via nätet. Konsumenten kan nu genom ett litet knapptryck beställa hem varor från hela världen. För många företag och start-ups innebär det här enorma kostnadslättnader i form av att man nu kan planera bort att ha en central lokal på marken. Dock ska man inte lura sig till att tro att det är guld och gröna skogar;  konkurrensen på e-handelsmarknaden är enorm. Man tävlar om att synas på Google och att erbjuda de smartaste fraktlösningarna. Genom Shiplink kan du skicka företagspaket enkelt och de erbjuder också kundtjänst.

Konsumenten vill ha varan snabbt, billigt och effektivt

Svenskarna spenderar mer än 80 miljarder kronor på e-handel. Det bekräftar även expressen. Det man föredrar med e-handel är förstås tillgängligheten, utbudet och att du så överskådligt kan jämföra priser. Dock börjar allt fler ställa höga krav även på transporten. Den ska gärna ske så snabbt som möjligt, och många betraktar expressleverander som standard och förväntar sig det från ett företag.

konkurrensverket kan du läsa om att man även där bekräftar internet som en särskilt effektiv plats för att nå fler kunder jämfört med traditionella försäljningsmetoder. Tillverkarna av en produkt kan dock själva reglera hur mycket de vill ska säljas offline och online. Exempelvis kan kunderna föredra att köpa kosmetikaprodukter i butik, eftersom man vill ha en viss yrkeskompetens hos den som säljer men även testa produkten i butiken.

Vill man ha en framgångsrik business måste man alltså fundera på i vilken utsträckning man kan befinna sig på internet och hur mycket som fortfarande måste ske i de traditionella försäljningsplatserna. Men nästan alla är överens om att en verksamhet inte överlever om den inte har någon exponering online alls. Vad som däremot gör gällande är att en verksamhet som finns online men erbjuder ineffektiva transportmetoder inte kommer överleva särskilt länge. Vill man lyckas bör man därför väga budgeten.