Lönekartläggning kan ge mer jämställda löner

Kvinnor och män har länge tjänat olika, på kvinnors bekostnad. För samma arbete dessutom. Det är hög tid att detta förändras och att företag gör satsningar för att kunna göra löner mer jämställda.

Genom lönekartläggning med PIHR skulle företag kunna kartlägga sina löner och satsa på en mer jämställd lönefördelning. För faktum är att män idag fortfarande idag tjänar mer än kvinnor i snitt – trots samma yrke och utbildning eller annan erfarenhet. Det är ingen nyhet, men kön är inget som ska skilja löner åt.

Så ser löneskillnaderna ut nu enligt rapport

Enligt Medlingsinstitutets årliga rapport har löneskillnaderna mellan kvinnor och män nu mindre än det varit tidigare. Enligt institutet är lönegapet 4,3 procent, som beror på att kvinnor och män finns i olika yrken. Men enligt tidigare rapport så ska skillnaderna vara 12 procent. Frågan är om detta verkligen förändrats till det bättre. Det är något man får hoppas helt enkelt, såhär har det set ut tidigare:

“Lönegapet mellan kvinnor och män är 12 procent och kvinnor jobbar gratis 58 minuter om dagen, enligt årets siffror från Sveriges kvinnolobby, skriver Metro i en artikel.

Enligt vissa är nya siffror tveksamma

De nya siffrorna är tveksamma, hävdar vissa. I en artikel från Svenska Dagbladet, skriver man om nya beräkningar som gjorts av en expertgrupp som kallar sig lönelotsarna. De menar på att lönegapet ska vara betydligt större än 4,3 procent. Deras siffror visar till exempel på att kvinnor har hela 14 procent lägre lön i kvinnodominerade yrken än i andra yrken. Detta kan bero på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns, vilket det måste bli ändring på, igår.