Säkerställ kontinuiteten i verksamheten

Som nybliven egenföretagare ställs man hela tiden inför nya saker och nya problem. Facktermer man ska lära sig, papper som ska skickas in till olika myndigheter osv. Det kan ta flera år innan man fått kläm på allt vad det innebär att ha sitt eget företag. Sedan förändras ju företaget hela tiden, det växer förhoppningsvis, fler behöver anställas och då är det nya lagar och regler som kommer in. Något som är bra att känna till från början, men som kanske inte så många vet vad det handlar om, är kontinuitetshantering. Många slutar läsa efter halva ordet, men gör inte det. Det är bra att åtminstone känna till lite om vad det betyder och innebär, ifall ditt företag någon gång skulle hamna i en situation då det behövs.

Vad är kontinuitetshantering?

Denna typ av planering har under senare år blivit en viktig metod för att kunna säkerställa olika verksamheters leveransförmåga av varor och tjänster. Företag kan med hjälp av denna metod bättre överleva förluster av delar av, eller hela sin, operationella förmåga.

Om man ska försöka ge sig på en definition av kontinuitetshantering, eller planering, kan man säga att det handlar om hur ett företag ska fortsätta leverera varor eller tjänster även om produktionen störs. Alltså att man trots avbrott ska kunna leverera det som är viktigast för företaget och dess kunder. Man vill minska sin sårbarhet och öka motståndskraften mot händelser som kan påverka ens kritiska verksamhet. Samtidigt har man utvecklade rutiner för att snabbt kunna återgå till normal verksamhet efter ett eventuellt avbrott. Om ett företag verkar inom den privata sektorn kan kontinuitetsplanering ses som ett konkurrensmedel, därför omfattas det vanligen av sekretess.